Statut Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego

Witamy. Oficjalnie rozpoczęliśmy działalność 16.05.2014 – wtedy otrzymaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Inauguracyjne spotkanie odbyło się 05.10.2014 we Wrocławiu. Poniżej prezentujemy link do statu naszego Stowarzyszenia oraz deklarację członkostwa.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia Stowarzyszenia.

Statut: statut

Deklaracja członkostwa: deklaracja

Głównymi celami naszego Stowarzyszenia są:

– rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia

– kształtowanie postaw społecznych i etycznych członków

– tworzenie pozytywnego wizerunku trychologów kosmetycznych

– prace związane z rozwojem trychologii kosmetycznej w Polsce jako nowego zawodu

– udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów członków Stowarzyszenia

– reprezentowanie stowarzyszenia

– prowadzenie działalności medialnej i popularyzatorskiej

 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Aktualności